SOPROFISH 40/12 CATFISH

Ekstrudirana potpuna smeša za gajenje soma sa 40% proteina.

Za više informacija o ovom proizvodu kontaktirajte nas putem mejla vetzavod@vetzavod.com ili telefona +381 24 624 100. Engleski prevod identican