Specijalna smeša za ishranu priplodnih junica - 15%

Specijalne smeše i premiksi za krave

Za više informacija o ovom proizvodu kontaktirajte nas putem mejla vetzavod@vetzavod.com ili telefona +381 24 624 100.