Specijalna starter smeša za ishranu teladi - 18% proteina

Specijalne smeše i premiksi za krave

Za više informacija o ovom proizvodu kontaktirajte nas putem mejla vetzavod@vetzavod.com ili telefona +381 24 624 100.