Super premix za koke nosilje, sa karofilom

Za više informacija pogledajte katalog ovde.