Super za goveda - SUPER BELI

Dopunska smeša za ishranu goveda. Ako se na 30 kg Supera za goveda doda 70 kg prekrupe od žitarica (kukuruz, ovas, ječam, tritikal), dobija se potpuna smeša za ishranu goveda.

 

Predlog mešavine 1:

Hranivo                                 %
Kukuruz                                  50
Tritikale                                  20
SUPER ZA GOVEDA                   30

Proteina                                  15

 

Predlog mešavine 2:

Hranivo                                   %
Kukuruz                                    70
SUPER ZA GOVEDA                   30

Sa ovom recepturom dobija se potpuna smeša za ishranu goveda sa oko 14,5 % proteina.