Super za krave muzare - SUPER CVRVENI

Dopunska smeša za krave muzare. Ako se na 30 kg Supera za krave muzare doda 70 kg prekrupe od žitarica (kukuruz, ovas, ječam, tritikal), dobija se potpuna smeša za ishranu krava muzara. Pored smeše kravama treba obezbediti i kvalitetno seno i silažu.

Predlog mešavine:
Hranivo                                          %
Kukuruz                                           50
Pšenica                                           20
SUPER ZA KRAVE MUZARE                30

Proteina                                          15