Super za nosilje - SUPER SIVI

SUPER ZA NOSILJE je dopunska smeša za koke nosilje jaja za konzum, visoke proteinske i energetske vrednosti. Koncipiran je za lako i jednostavno pripremanje potpunih smeša sa kojima dobijate optimalnu, zdravu i racionalnu ishranu koka nosilja. Sadrži 30% proteina i vitaminsko-mineralne komponente sa svim ostalim neophodnim nutritivnim materijama. U cilju ostvarivanja željenih proizvodnih rezultata neophodno je pridržavati se odnosa zadatih u tabeli.

 

 

 

Naziv hraniva                       %
Kukuruz                                 50
Pšenica                                  10
SUPER SIVI                            40
Ukupno proteina                 17,00

Naziv hraniva                        %
Lucerka                                   5
                                                              Kukuruz                                  55
                                                              SUPER SIVI                             40
                                                              Ukupno proteina                   17,25