Super za prasad - SUPER ZELENI

SUPER ZA PRASAD je dopunska smeša namenjena ishrani prasadi koja u sebi sadrži sve neophodne vitamine, organske kiseline, mikro i makro mineralne materije kao i hraniva sa najkvalitetnijim proteinima.  SUPER ZA PRASAD  je dopunska smeša koja se koristi u kombinaciji sa energetskim hranivima za proizvodnju potpunih Starter i Grover smeša za ishranu prasadi.  SUPER ZA PRASAD sadrži 40% sirovih proteina uz mikro i makro mineralne elemente (kalcijum i fosfor) koji su u izuzetno pristupačnom obliku. Sa učešćem 40% SUPERA ZA PRASAD  i 60% žitarica (kukuruz, tritikale, ječam i pšenica) dobija se Starter za prasad koji sadrži oko 20% sirovih proteina. Za prasad sa telesnom masom od 15 do 25 kg telesne mase, može se napraviti Grover smeša u kojoj SUPER ZA PRASAD učestvuje sa 30% , dok su energetska hraniva (kukuruz, pšenica i tritikale) zastupljena sa 70%. Ovako dobijena  Grover smeša  za prasad sadrži  18% sirovih proteina.

Predlog recepture za STARTER smešu:

Hranivo                                    %
Kukuruz                                     60
Sojina sačma 44%                      10
                                                               SUPER ZA PRASAD                     30

                                                               Proteina                                     21

 

                                                               Predlog recepture za GROVER smešu:
 
                                                                Hranivo                                    %
                                                                Kukuruz                                     65
                                                                SUPER ZA PRASAD                     35
                                                                Proteina                                     19