Super za suprasne krmače i dojare - SUPER LJUBIČASTI

SUPER ZA SUPRASNE KRMAČE I DOJARE je dopunska smeša koja sadrži sve
neophodne vitamine, mikro i makro mineralne materije kao i hraniva sa najkvalitetnijim
proteinima.  SUPER ZA SUPRASNE KRMAČE I DOJARE je dopunska smeša koja se u kombinaciji
sa energetskim hranivima koristi za dobijanje potpunih smeša za ishranu SUPRASNIH KRMAČA I DOJARA. Sva energetska
hraniva moraju biti visoko kvalitetna i mikrobiološki ispravna bez prisustva toksina. SUPER ZA SUPRASNE KRMAČE I
DOJARE sadrži 35% sirovih proteina i izuzetno je kvalitetna dopunska smeša za pravljenje potpunih smeša. Međusobnim
odnosom SUPERA ZA SUPRASNE KRMAČE I DOJARE i žitarica reguliše se nivo potrebnih proteina.
U potpunoj smeši za ishranu SUPRASNIH KRMAČA trebalo bi se nalaziti minimalno 14% sirovih proteina, dok za KRMAČE
DOJARE I NERASTE oko 16% sirovih proteina.
Zbog izvrsnog direktnog efekta stočnog brašna (opstipacija, prolivi) kod suprasnih krmača i krmača dojara, preporučujemo
ga u količini od 10%.

Predlog recepture za SUPRASNE KRMAČE:

Hranivo - Procenat hraniva (%)
Kukuruz - 50
Pšenica - 20
Stočno brašno - 10
SUPER ZA PRIPLODNE SVINJE - 20

Sa ovom recepturom dobija se smeša sa oko 15% proteina.

 

Predlog recepture za KRMAČE DOJARE:

Hranivo - Procenat hraniva (%)
Kukuruz - 70
SUPER ZA PRIPLODNE SVINJE - 30

Sa ovom recepturom dobija se smeša sa oko 16% proteina.