Super za svinje - SUPER PLAVI

SUPER ZA SVINJE je dopunska smeša koja sadrži sve neophodne vitamine, mikro i makro mineralne materije kao i hraniva sa najkvalitetnijim proteinima.  SUPER ZA SVINJE je dopunska smeša koja se u kombinaciji sa energetskim hranivima koristi za dobijanje TOV SVINJA 1 i TOV SVINJA 2 potpunih smeša za tov svinja. Energetska hraniva moraju biti kvalitetna, mikrobiološki ispravna bez prisustva toksina. SUPER ZA SVINJE sadrži 35% sirovih proteina sa dodatkom makro mineralnih materija (kalcijum i fosfor) koji su u vrlo pristupačnom obliku. SUPER ZA SVINJE  je obogaćen lizinom i metioninom koji služe za bolji prirast i veći prinos mesa kod tovnih svinja. Korišćenjem 25% SUPERA ZA SVINJE  i 75% energetskih hraniva dobija se TOV SVINJA 1 smeša sa oko 16% sirovih proteina i ovako dobijena smeša se koristi za ishranu svinja u tovu od 25 do 60 kg telesne mase. Za dobijanje TOV SVINJA 2  smeše za ishranu svinja u tovu od 60 kg do 100 kg telesne mase SUPER ZA SVINJE  se koristi u količini od 20% dok su energetska hraniva zastupljena u količini od 80% i ovako dobijena smeša za ishranu tovnih svinja sadrži oko 14% sirovih proteina. Kao energetska hraniva se mogu  koristiti: kukuruz, ječam, tritikala, pšenica i stočni sirak.

Predlog recepture za TOV SVINJA 1 smešu:

Hraniva                            %
Kukuruz                             55
Pšenica                             15
SUPER ZA SVINJE               30

Proteina                            16

 

Predlog recepture za TOV SVINJA 2 smešu:

Hranivo                          %
Kukuruz                           60
Ječam                             20
SUPER ZA SVINJE             20

Proteina                          14