Super za telad - SUPER NARANDŽASTI

Ako se na 30 kg SUPERA ZA TELAD doda 70  kg  žitarica  (kukuruz,  ovas,  ječam, tritikal), dobija se potpuna smeša za
ishranu  teladi  sa  16%  proteina.  Pored smeše, teladi treba obezbediti i kvalitetnu kabastu hranu (seno).

Predlog recepture 1:

Hranivo                                 %
Kukuruz                                  50
Tritikale                                  20
SUPER ZA TELAD                     30

Predlog recepture 2:

Hranivo                                 %
Kukuruz                                  60
SUPER ZA TELAD                     40

Predlog recepture 3:

Hranivo                                 %
Kukuruz                                  55
Ječam                                    15
SUPER ZA TELAD                    30    

Sa ovim recepturama dobija se potpuna smeša za ishranu teladi sa 16% proteina.