Suprasne krmače

Smeša SUPRASNE KRMAČE je predviđena za ishranu nazimica i krmača za vreme bremenitosti. Proizvedena je od najkvalitetnijih sirovina, obezbeđujući sve neophodne vitamine, mikro i makro mineralne materije uz proteinska i energetska hraniva. Smeša  SUPRASNE KRMAČE  sadrži 13% sirovih proteina. Dnevni obrok nazimica i suprasnih krmača treba da iznosi oko 2 kg ove potpune smeše  sve do tri nedelje pred prašenje. Preporuka se odnosi na jedinke u priplodnoj kondiciji, a ukoliko su izgubile mnogo od telesne mase za vreme dojnog perioda, dnevni obrok treba povećati na 2,5 kg smeše dok ne poprave kondiciju. Pod priplodnom kondicijom se smatraju plotkinje koje pred prašenje imaju od 190 do 230 kg telesne mase. Tri nedelje pred prašenje dnevni obrok suprasnih plotkinja treba povećati na 3 kg smeše radi pravilnog i normalnog razvoja prasadi. Prednosti plotkinja u priplodnoj kondiciji su: veća plodnost, vitalnija prasad, veća dnevna konzumacija hrane za vreme dojnog perioda, veća proizvodnja mleka za vreme dojnog perioda kao i manji gubitak sopstvene težine za vreme dojnog perioda. Dva dana pred prašenje i dva dana posle prašenja dnevni obrok se smanjuje na 1 kg smeše  kako ne bi došlo do opstipacije i upale vimena odnosno mastitisa. Za vreme dojnog perioda plotkinje se hrane do pune sitosti radi normalnog razvoja prasadi.