SURADIOLON BRIKETI

Sredstvo za uništavanje miševa, pacova i drugih štetnih glodara

Sastav:   

1 g briketa sadrži:
Bromadiolon        50 μg  (0,005%)
Aktivna materija je nanešena na biljne nosače, presovani su u obliku briketa, zaštićeni parafinom.

Namena:

SURADIOLON BRIKETI se koriste za uništavanje štetnih glodara, prvenstveno u sistemu kanalizacije, šahtovima, stočarskim objektima sa rešetkastim podom, zatim u prehrambenoj industriji, u radnim prostorima gde se podovi svakodnevno peru, u otvorenim skladištima pod vedrim nebom, duž elevatora, u šupama duž zidova, na smetlištima, duž irigacionih kanala, pored reka, pored prečistača otpadnih voda, u lučkim pristaništima, na slobodnim površinama, i svuda gde vlaga i nepovoljni meteorolopški uslovi mogu lako oštetiti postavljene nezaštićene mamke.

Način primene:

SURADIOLON® BRIKETI, maci se postavljaju tako što se lako savitljivom žicom vežu za rešetke, ogradu ili stubove u zatvorenim i otvorenim prostorima. Postavljene mamke treba ostaviti sve dok se primećuje aktivnost glodara, obično 10-14 dana, povremeno kontrolisati, po potrebi dopunjavati.