SURADIOLON PELETE

Sredstvo za uništavanje miševa, pacova i drugih štetnih glodara

Sastav:   

1 g peleta sadrži:
Bromadiolon        50 μg  (0,005%)
Aktivna materija je nanesena na biljni nosač.

Namena:

SURADIOLON®PELETE se koriste za uništavanje miševa, pacova i drugih štetnih glodara, u domaćinstvima, silosima, skladištima, stočarskim i industrijskim objektima, dvorištima i na ostalim otvorenim i zatvorenim površinama.

Način primene:

Pelete se postavljaju na kartone, papirne tacne ili u posebno pripremljene kutije za hranjenje, nikako direktno na zemlju. Deratizacija useva i livada vrši se tako što se mamci postavljaju direktno u rupe koje su štetni glodari iskopali, a zatim prekriju slojem zemlje.