SURADIOLON RASTRESIT MAMAK

Sredstvo za uništavanje miševa, pacova i drugih štetnih glodara

SASTAV:   

1 g mamka sadrži:
Bromadiolon        50 μg  (0,005%)
Aktivna materija je nanešena na biljni nosač od kukuruza i pšenice.

NAMENA SREDSTVA:      

Suradiolon ® rastresiti mamak se koristi za suzbijanje miševa i pacova, u domaćinstvima, farmama, silosima, skladištima, industrijskim objektima i drugim zatvorenim površinama i dvorištima.

NAČIN PRIMENE:            

Mamak bi trebalo postavljati na mesta gde je aktivnost glodara najveća. Mamke bi trebalo postaviti u kutije, cevi ili za to specijalno napravljene baterije. Za postavljanje mamaka na tacne, u kutije, cevi ili specijalno napravljene baterije, koristiti plastične lopatice.