SURADIOLON ZRNA

Sredstvo za uništavanje miševa, pacova i drugih štetnih glodara

Sastav:1g zrna sadrži:

Bromadiolon 50 µg (0,005%) - Aktivna materija je nanešena na biljni nosač od pšenice i zobi.

Namena:

SURADIOLON®ZRNA se koriste za uništavanje miševa, pacova i drugih štetnih glodara, u domaćinstvima, farmama, silosima, skladištima, industrijskim objektima, i drugim zatvorenim površinama, dvorištima i na poljoprivrednim površinama.

Način primene:

Zrna treba postavljati na mesta gde je aktivnost glodara najveća.