Telad 1 - Starter

TELAD 1 - STARTER je kompletna smeša za ishranu teladi sa 18% proteina. Ova kompletna  smeša je namenjena  za  ishranu  teladi od  četvrtog  dana  nakon  telenja  pa  do  100 kg telesne  mase. Seno treba početi davati tek nakon pet nedelja starosti i to oko 0,5 kg/dan.