Telad 2 - Grover

TELAD 2 – GROVER je kompletna smeša za ishranu teladi sa 16% proteina.  Ova kompletna  smeša  je  namenjena  za  ishranu  teladi  od  100  do 250 kilograma  telesne  mase. Količina smeše koju treba dati zavisi od više faktora: vrste, količine i odnosa kabastih hraniva, ali orijentaciono se može preporučiti da se daje u količini od 2,5 kg na dan po teletu.