Tov junadi 1

Kompletna smeša za ishranu tovne junadi od 250-350kg. Napravljena je od izuzetno kvalitetnih sirovina koje obezbeđuju dobro zdravlje i priraste. Pored smeše junadima u tovu treba obezbediti kvalitetnu kabastu hranu (lucerkino seno, silažu).