Tov svinja 1

Potpuna smeša TOV SVINJA 1 je namenjena za  ishranu tovnih svinja od 25 do 60 kg telesne mase.  TOV SVINJA 1 je smeša proizvedena od najkvalitetnijih sirovina, uključujući sve neophodne vitamine, mikro i makro mineralne materije, uz proteinska i energetska hraniva koja daju optimalnu smešu za maksimalni prirast. Kompletna smeša TOV SVINJA 1 sadrži 16% sirovih proteina i koncipirana je tako da tovne svinje ostvare maksimalni genetski potencijal sa intenzivnim dnevnim prirastom uz racionalno iskorišćavanje hrane za kilogram prirasta. Smešom TOV SVINJA 1 tovne svinje se mogu hraniti iz automatskih hranilica i valova, u suvom stanju ili tečno-kašastom obliku do pune sitosti.