Vetamix laktopuf 4%

Vitaminsko-mikro i makro-mineralna predsmeša sa puferom za krave muzare

Sastav: Vitamini A, D3, E, antioksidans, Mg oksid, gvožđe sulfat, bakar sulfat, mangan sulfat,
cink sulfat,kobalt sulfat, kalijum jodid, Na-selenit, stočna so, stočna kreda, MKS, parafinsko ulje,kukuruzno brašno i pufer.

Namena i način primene: Vetamix laktopuf 4% se koristi kod krava muzara radi postizanja dobre acido-bazne ravnoteže, koja  za rezultat ima povišenu mlečnost, bez pojave metaboličkih poremećaja. Ovaj premiks dodaje se 4% u kompletne smeše.