Vetamix S-1

Vitaminsko-mikro i makro-mineralna predsmeša za tov svinja
Sastav:  Vitamini A, D3, E, K3, B1, B6, B12, C, Ca-patontenat, niacin, holin hlorid, antioksidans, magnezijum oksid, gvožđe sulfat, bakar sulfat, mangan sulfat, cink sulfat, kobalt sulfat,kalijum jodid, antioksidans, stočna kreda, monoamonijum fosfat, parafinsko ulje, Na-selenit i kukuruzno brašno.

Namena i način primene: VETAMIX S-1 stavlja se u smeše za tov svinja 3%. Dodatkom premiksa prevenira se niz metaboličkih poremećaja, koje umeju da izazovu veliku ekonomsku štetu. Osim toga jača imunološki profil svake jedinke, pa su tako  prirasti veći, kao i sam randman trupova.