Vetamix S-2

Vitaminsko-mikro i makro-mineralna predsmeša za priplodne svinje

Sastav:   Vitamini A, D3, E, K3, B1, B6, B12, C, Ca-patontenat, niacin, holin hlorid,
antioksidans,magnezijum oksid, gvožđe sulfat, bakar sulfat, mangan sulfat, cink sulfat, kobalt sulfat,kalijum jodid, antioksidans, stočna kreda, monoamonijum fosfat, parafinsko ulje, Na-seleniti kukuruzno brašno.

Namena i način primene: Vetamix S-2 se dodaje 3% u smeše za nazimice, nerastove, suprasne krmače i krmače dojare. Dodatak ovog premiksa obezbeđuje veću količinu mleka kod krmača dojilja, što rezultira većom i zdravijom prasadi na zalučenju. Kod supranih krmača i nazimica utiče na bolji razvoj prasadi, koja bivaju teža i uniformnija na rođenju. Kod nerastova utiče na zdravstveno stanje, kaoi  na fizički izgled jedinki.