VITAMIN AD3E S

Rastvor za injekciju
za primenu na životinjama
Vitamini
ATCVet: QA11JA**

SASTAV: 1 ml rastvora za injekciju sadrži:
Retinol palmitat   50000 i.j.
Holekalciferol      25000 i.j.
Tokoferol acetat       20 mg

DELOVANJE:Vitamin  A  utiče povoljno na pravilno formiranje koštanog sistema mladih životinja, na pravilnu spermatogenezu, graviditet i embrionalni razvoj. Neophodan je za sve epitele (koža i sluzokoža), sastavni je deo vidnih pigmenata rodopsina i jodopsina, a kao kofaktor učestvuje u raznim biohemijskim reakcijama. Vitamin D3 reguliše metabolizam kalcijuma i fosfora i na taj način utiče na pravilan razvoj skeleta i ljuske jajeta. Poboljšava resorpciju kalcijuma i fosfora iz creva, kao i mobilizaciju ova dva jona iz kostiju, u cilju održavanja homeostaze ovih elementa u krvi i telesnim tečnostima. Učestvuje i u metabolizmu magnezijuma. Vitamin E je specifično antioksidativno sredstvo koje sprečava oksidaciju i produžava biološko poluvreme poluzasićenih masnih kiselina važnih za stabilnost ćelijskih membrana. Potreban je za normalnu funkciju endokrinih žlezda, posebno hipofize, nadbubrežnih i polnih žlezda. Pomaže imunološke mehanizme i pojačava otpornost na bakterijske i virusne infekcije.

CILJNE VRSTE: Konji, goveda, ovce, koze, svinje, psi, mačke, kokoške, patke, ćurke.

INDIKACIJE: Primenjuje se kod životinja sa visokim proizvodnim rezultatima, kod gravidnih životinja, životinja u toku laktacije i mladih životinja u fazi brzog rasta.
Daje se i kod stresnih stanja, i kao potporna terapija kod raznih bolesti. Isto tako, indikovan je i kod hipo i avitaminoza, degenerativne miopatije, distrofije jetre, rahitisa, osteomalacije, tetanija, keratita, kokošijeg slepila, steriliteta kod ženki i u fazi rekonvalescencije.

DOZIRANJE: Preparat se aplikuje intramuskularno, a kod živine peroralno, pomešan u vodi za piće.

Vrsta životinje (sisari)                             Količina leka u ml/kg t.m.
goveda, konji                                                   3 – 5 ml / 100 kg t.m.
telad, ždrebad, ovce, koze, svinje                 5 ml / 50 kg t.m.
prasad, jagnjad, jarad                                   3 ml / 25 kg t.m.
psi, mačke                                                       0,5 ml / 5 kg t.m.

Vrsta životinje (živina)                          Količina leka u vodi za piće
pilići                                                        100 jedinki t.m. ≈ 1kg 10 ml
pačići, ćurići                                             100 jedinki t.m. 1kg 20 ml
kokoške nosilje                                              100 jedinki 20 - 30 ml
patke                                                                 100 jedinki 30 - 40 ml
ćurke                                                                 100 jedinki 70 - 80 ml
Preporučeno doziranje se odnosi na jednokratni tretman, koji se može ponavljati svaka 2-3 meseca.
Ukoliko se vitamini daju kao potporna terapija, može se ponavlajti u nedeljnim intervalima do potpunog ozdravljenja.

NAČIN PRIMENE: Preparat se aplikuje parenteralno (intramuskularno) i peroralno kod zivine pomešan u vodi za piće. Lek dati sa polovinom dnevne potrebe vode za piće i neposredno pre davanja pripremiti svež rastvor.U slučaju da doza prelazi 10ml za goveda i konje i 5 ml za svinje, ovce i koze, lek se mora aplikovati na dva mesta.

KONTRAINDIKACIJE: Nisu poznate.

NEŽELJENA DEJSTVA: Posle i.m. primene na mestu uboda može se javiti lokalna prolazna reakcija (otok, bol), a u nekim slučajevima moguća je i anafilaktička reakcija. Veoma retko, i samo posle duže primene visokih doza, može doći do pojave neželjenih efekata, koji su pre svega posledica hipervitaminoze izazvane vitaminom A i vitaminom D (anoreksija, nauzeja, povraćanje, enteritis, dijareja, kaheksija, otok i krvarenje na gingivama, aritmija srca, fraktura kostiju).

NAPOMENA: U slučaju pojave reakcija preosetljivosti primeniti antihistaminike i kortikosteroide. Retinol smanjuje antiinflamatorno dejstvo glukokortikoida. Barbiturati skraćuju biološko poluvreme holekalciferola. Tokoferol je izraziti sinergist sa selenom.

KARENCA: Meso 28 dana.
Mleko se može koristiti za ljudsku ishranu bez ograničenja.

NAČIN ČUVANJA: Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti. Čuvati van domašaja dece.

ROK UPOTREBE: 1 godina, čuvanjem na temperaturi do 25 °C.Rok upotrebe nakon prvog otvaranja 28 dana, na temperaturi do 25 °C.Rok upotrebe nakon razblaživanja u vodi za piće 24 sata, na temperaturi do 25 °C. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

PAKOVANJE: Staklena bočica od 100 ml u kartonskoj kutiji.