VITAMIN C

Vitaminski dodatak hrani za životinje

SASTAV: 1 g praška sadrži: Vitamin C 100 mg

DELOVANJE: Vitamin C je najjači antioksidans među vitaminima. Ima važnu ulogu u stvaranju intracelularne supstance u životinjskom organizmu, služi kao stabilizator hormona nadbubrežne žlezde, učestvuje u metabolizmu ugljenih hidrata, utiče na metabolizam azota, naročito kreatinina, stimuliše stvaranje antitela, ublažava koagulaciju krvi, inaktivira izvesne toksine i smanjuje toksičnost nekih lekova u organizmu. Nedostatak ovog vitamina ispoljava se u vidu gingivitisa, stomatitisa, labavljenja zuba, hemoragijama u koži, sluzokožama, unutrašnjim organima, mišićima, slabosti mišića, iscrpljenosti, sklonosti prema infekcijama, slabom zarastanju rana, sterilitetu itd.
Preporučuje se u uslovima stresa, većih fizičkih napora, zaraznih bolesti, graviditeta, laktacije i svih drugih fizičkih stanja koja povećavaju potrebe za ovim vitaminom.

CILJNE VRSTE: Konji, goveda, svinje, živina, golubovi i zečevi.

NAČIN PRIMENE I DOZE: Vitamin C se primenjuje peroralno nakon rastvaranja u vodi za piće u trajanju od 3 – 5 dana.
Svinje:    5 g rastvoreno u 10 litara vode za piće
Živina i ćurke:   10 – 20 g  rastvoreno u 10 litara vode za piće
Koke nosilje:   20 -  30 g rastvoreno u 10 litara vode za piće
Golubovi i zečevi:  10 – 20 g rastvoreno u 10 litara vode za piće
Konji i goveda:   10 – 20 g po jedinki

NAČIN ČUVANJA: Na temperaturi do 25 °C zaštićeno od vlage i svetlosti.
Čuvati van domašaja dece.

ROK UPOTREBE: 2 godine.

PAKOVANJE: Kesica 20 g, kesa 1 kg i vreća 25 kg.