Sredstva za dezinfekciju

Naziv proizvoda Namena proizvoda
Muzol Rastvor za dezinfekciju vimena i papila krava
Povidon jod rastvor za preoperativnu dezinfekciju kože
DeSu per Koncentrovano sredstvo za dezinfekciju na bazi aktivnog kiseonika