Proizvodni portfolio

Biološki proizvodi

Biološki proizvodi

Farmaceutski proizvodi

Farmaceutski proizvodi

Dermo-kozmetički proizvodi

Dermo-kozmetički proizvodi

Biocidi

Biocidi (Proizvodi i usluge)

O nama

Od trenutka priključenja poslovnom sistemu Labiana Life Sciences, S.A. Španija koja predstavlja jednu od najvećih evropskih kompanija u oblasti razvoja i proizvodnje farmaceutskih proizvoda za životinje, koja svoje proizvode plasira na više od 55 tržišta širom sveta Veterinarski zavod na ovaj način otvara vrata novim tržištima, znanju, investicijama.

O nama
O nama

Veterinarski Zavod Subotica se bavi razvojem i proizvodnjom tri osnovna segmenta u domenu zdravlja životinja koristeći svoju tehnologiju:

  • Proizvodnja vakcina (virusnih i bakterijskih)
  • proizvodnja farmaceutskih proizvoda (sterilnih injekcionih rastvora, nesterilnih oralnih rastvora i čvrstih farmaceutskih formi) u oЬlastima proizvodnje koje imaju sertifikat Dobre proizvođačke prakse EU
  • Proizvodnja biocida (dezinfekcija i deratizacija - DDD)