Bioloska proizvodnja

Usluge

Sistem kvaliteta

Jačanje pozicije Veterinarskog zavoda Subotica na domaćem i inostranim tržištima, garantuje stalno unapređenje kvaliteta i bezbednosti proizvoda, kao i unapređenje svih proizvodnih i poslovnih procesa. Sistem kvaliteta je ugrađen u svim segmentima poslovanja i u svim fazama identifikovanih procesa u proizvodnji – od razvoja proizvoda do kontrole, skladištenja i distribucije.

U okviru sistema upravljanja kvalitetom proizvodnju svih naših proizvoda ostvarujemo na najvišem mogućem nivou kvaliteta i bezbednosti, obezbeđujući na taj način zadovoljenje očekivanja i zahteva korisnika, uz istovremeno poštovanje svih relevantnih zakona i propisa, kao i međunarodnih standarda.

Od 2000 godine kontinuirano održavamo i sertifikujemo QMS standard. Mi smo prvi proizvođač veterinarskih vakcina i lekova u Srbiji koja je sertifikovana od strane referentnog tela zemlje članice Evropske Unije odnosno koja je dobila EU GMP sertifikat za tri proizvodna pogona (pogon za proizvodnju tečnih farmaceutskih formi u Subotici, pogon za proizvodnju čvrstih farmaceutskih formi u Srpskoj Crnji i pogon za proizvodnju inaktivisanih bakterijskih vakcina).

U Veterinarskom zavodu Subotica proizvodnja se odvija u skladu sa sledećim standardima:

 • ISO 9001:2015 – Sistem menadžmenta kvalitetom
 • GMP (Good Manufacturing Practise) – nacionalni sertifikat Dobre proizvođačke prakse za proizvodnju čvrstih farmaceutskih formi
 • GMP (Good Manufacturing Practise) – nacionalni sertifikat Dobre proizvođačke prakse za proizvodnju tečnih farmaceutskih formi
 • GMP (Good Manufacturing Practise) – nacionalni sertifikat Dobre proizvođačke prakse za proizvodnju inaktivisanih bakterijskih vakcina
 • GMP (Good Manufacturing Practise) – nacionalni sertifikat Dobre proizvođačke prakse za proizvodnju virusnih vakcina
 • EU GMP - evropski sertifikat Dobre proizvođačke prakse koji potvrđuje usklađenost sa evropskom farmaceutskom regulativom za proizvodnju čvrstih farmaceutskih formi
 • EU GMP - evropski sertifikat Dobre proizvođačke prakse koji potvrđuje usklađenost sa evropskom farmaceutskom regulativom za proizvodnju tečnih farmaceutskih formi
 • EU GMP - evropski sertifikat Dobre proizvođačke prakse koji potvrđuje usklađenost sa evropskom farmaceutskom regulativom za proizvodnju inaktivisanih bakterijskih vakcina
 • ISO 14001:2015 – Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine (za pružanje usluge dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije)
 • ISO 45001:2018 – Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (za pružanje usluge dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije)
 • HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) – pakovanje premiksa za hranu za životinje

Sistem kvaliteta Veterinarskog zavoda Subotica prati životni ciklus leka kroz sve faze prema smernicama ICH Q10 (farmaceutski razvoj, transfer tehnologije, proizvodnju i prekid ciklusa).

Sistem kvaliteta

Ovaj model Sistema kvaliteta štiti proizvod, obezbeđujući da je znanje o procesu i proizvodu implementirano kroz sve faze njegovog životnog ciklusa i samim tim garantujući kvalitet proizvoda Veterinarskog zavoda Subotica. U oblasti kvaliteta, tehnički menadžment, obezbeđenje kvaliteta i kontrola kvaliteta imaju stručno osoblje za potrebne aktivnosti, koje su navedene u nastavku:

 • Analiza sirovina, međuproizvoda, poluproizvoda i gotovih proizvoda, u našim fizičko hemijskim i mikrobiološkim laboratorijama
 • Stabilnost gotovog proizvoda
 • Obuka, upravljanje dokumentima, interna kontrola, CAPA, usaglašenosti, kontrola izmena, godišnje preispitivanje proizvoda
 • In proces kontrola
 • Puštanje serije leka u promet
 • Validacija opreme i procesa

Sve funkcije u organizaciji Veterinarskog zavoda Subotica su podređene tome da na što bolji način doprinesu ukupnom kvalitetu, implementacijom kvaliteta u sve faze poslovanja, od poslovne etike i kulture organizacije preko kvaliteta tehnologije, kadrova, menadžmenta do samog proizvoda i usluga a sve u cilju zadovoljenja krajnjeg potrošača.

Sistem kvaliteta