Bioloska proizvodnja

Biološka proizvodnja

Proizvodnja bioloških proizvoda za upotrebu u veterinarskoj medicini započela je davne 1921. godine, kada je osnovan Veterinarski zavod Subotica. To nas čini referentnom ustanovom za proizvodnju seruma i vakcina protiv zaraznih bolesti životinja, ne samo u zemlji, već i u celom regionu Balkana.

Budući da smo deo Labiana Grupe, naš cilj je da promovišemo i proširimo usluge ugovorne biološke proizvodnje (CMO), ali i sopstveni asortiman bioloških proizvoda širom sveta. Posvećenost u nastojanjima da postanemo referenca na polju biološke proizvodnje na međunarodnom nivou je naš cilj. Oslanjamo se na bogato iskustvo od skoro 100 godina: naš proizvodni kapacitet i naš portfolio bioloških proizvoda godinama raste. Danas taj portfolio obuhvata inaktivisane i žive, bakterijske i virusne vakcine, kao i autogene vakcine protiv raznih zaraznih bolesti i za različite vrste i kategorije životinja.

Bioloska proizvodnja
Bioloska proizvodnja

Naše prednosti u biološkoj proizvodnji

Veterinarske vakcine koriste se za prevenciju bolesti od kojih obolevaju životinje. To su složeni biološki proizvodi sa dugotrajnim procesima proizvodnje i kontrole. U Veterinarskom zavodu Subotica kupci mogu naći ne samo odgovarajuća pogone, u skladu sa standardima definisanim u zahtevima Dobre Proizvođačke Prakse (cGMP), već i kvalifikovan i iskusan tim koji sa tačnošću vodi računa o svim procesima

Kvalitet nam je na prvom mestu: uspešna proizvodnja visokokvalitetnih bioloških proizvoda zahteva preciznu standardizaciju polaznih materijala, adekvatne proizvodne uslove, kontrolu kvaliteta, regulatorni nadzor celokupnog procesa proizvodnje od početka do kraja, uz razumevanje činjenice da se zahtevi za proizvodnju i kontrolu kvaliteta stalno menjaju a lestvica očekivanja konstantno podiže.

Ovi strogi zahtevi po pitanju kvaliteta obuhvataju ad hoc sisteme farmaceutskog kvaliteta, mere i procedure za obezbeđenje kvaliteta, nizove kontrolnih postupaka u svakoj fazi proizvodnje, adekvatnu infrastrukturu i odvajanje aktivnosti u cilju garantovanja kvaliteta, bezbednosti i efikasnosti biološkog proizvoda.

Bioloska proizvodnja
Bioloska proizvodnja

Tipovi vakcina koje proizvodimo

Bakterijske vakcine

Pogon za proizvodnju inaktivisanih bakterijskih vakcina je EU-GMP sertifikovan i prostire se na površini od 1.315,74 m2. Što se tiče rasporeda, klase čistoće i klimatizacije, proizvodni prostor je u potpunosti u skladu sa sledećim uslovima: Smernice EU-GMP (Aneks 1 Proizvodnja sterilnih lekova i Aneks 5 Proizvodnja veterinarskih imunoloških lekova), Smernice SZO o biološkoj bezbednosti (Priručnik za biološku bezbednost u laboratoriji: Treće izdanje i Monitoring životne sredine u čistim sobama u proizvodnim postrojenjima vakcina) i Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima.

Veterinarski zavod Subotica proizvodi inaktivisane bakterijske vakcine složenim procesom koji se sastoji od 14 faza. Inaktivisane bakterijske vakcine obično se kombinuju sa adjuvansom (uljni adjuvans ili aluminijum hidroksid) kako bi se stimulisao imunološki odgovor domaćina i povećala stabilnost proizvoda. U Veterinarskom Zavodu Subotica proizvodimo bakterijske vakcine pod sopstvenim brendom:

  1. GOPAVAK
  2. POLIOVIN
  3. ERY-LIP
Virusne vakcine

Virusne vakcine su preparati virusnih antigena (liofilizovani ili kombinovani sa adjuvansom) koji efikasno indukuju imunološki odgovor tela. Postrojenje za proizvodnju virusnih vakcina poseduje GMP sertifikat i prostire se na površini od 889,87 m2.

Za proizvodnju virusnih vakcina koristimo infektivni soj virusa, koji za razliku od bakterijskih vakcina zahteva živ organizam u kom će se virus razmnožavati. U zavisnosti od afiniteta virusa za različite žive organizme, u Veterinarskom Zavodu Subotica proizvodnju sprovodimo na dva osnovna načina:

  • na kulturama tkiva i ćelijskim linijama
  • na oplođenim jajima

Proizvodnja virusnih vakcina na ćelijskim linijama odigrava se u 10 faza dok se proizvodnja virusnih vakcina na oplođenim jajima odigrava u 12 faza. U Veterinarskom Zavodu Subotica proizvodimo virusne vakcine pod sopstvenim brendom:

  1. LASOVAK
  2. BRONED-OL
  3. PEST-OL
  4. KILAPIN
  5. MORBIVAK