Bioloska proizvodnja

O nama

Istorija

Veterinarski Zavod Subotica osnovan je 1921. godine pod imenom „Patria”, „Zavod za proizvodnju seruma Beograd - Subotica”. Iste godine, započeta je proizvodnja veterinarskih bioloških proizvoda za prevenciju zaraznih bolesti kod životinja. Do 1925. godine, proizvodili smo serume protiv antraksa, crvenog vetra, klasične svinjske kuge i kolere pernate živine, koristeći tehnologiju koja je bila savremena u to vreme. Od 1928. godine, takođe smo izvozili serume u Rumuniju, Čehoslovačku i Švajcarsku... Kvalitet proizvoda kontrolisali su državni zavodi, što govori o velikom značaju proizvoda Veterinarskog Zavoda Subotica. Na početku 1931. godine, u našim pogonima proizvodilo se ukupno 22 vrste bioloških proizvoda. Do kraja Drugog svetskog rata, Zavod je dva puta promenio status: od 1937. godine radio je kao ogranak Jugoslovenskog instituta za serum, čije je sedište bilo u Zagrebu, a od 1942. godine, radio je kao ogranak instituta „Behring-Szerum Intezet”, čije sedište je bilo u Budimpešti. Promene statusa uticale su na proizvodni program, tako da je 1937. godine Zavod proizvodio 17 različitih vrsta seruma, 20 vrsta vakcina i 15 vrsta farmaceutskih proizvoda za upotrebu u veterini.

Veterinarski zavod Subotica - Istorija
Veterinarski zavod Subotica - Istorija

Nakon završetka Drugog svetskog rata, Veterinarski Zavod Subotica je organizaciono pripadao „Državnom zavodu za proizvodnju veterinarskih vakcina i lekova” u Beogradu. Sledeća transformacija usledila je 1952. godine kada smo dobili današnji naziv kompanije: Veterinarski Zavod. Usled socio-ekonomskih promena, Veterinarski Zavod Subotica pretrpeo je različite statutorne promene u narednih 40 godina da bi konačno 1999. godine postao akcionarsko društvo. Godine 2005., kompaniju je privatizovala Victoria Grupa i narednih 14 godina Veterinarski Zavod Subotica poslovao je u okviru Victoria Grupe. Zavod je 2007. godine preuzeo kompaniju Hemovet i uključio dodatni asortiman farmaceutskih proizvoda u svoj program. Do kraja 2010. godine, Zavod je završio rekonstrukciju postrojenja za proizvodnju čvrstih i tečnih farmaceutskih formi kako bi se ispunili zahtevi Dobre Proizvođačke Prakse (cGMP), što je rezultiralo dobijanjem nacionalnog GMP sertifikata 2011. godine i EU-GMP sertifikata 2012. godine. U 2014. godini pušten je u pogon potpuno novi, EU-GMP sertifikovani pogon za proizvodnju bakterijskih vakcina.

Veterinarski zavod Subotica - Istorija
Veterinarski zavod Subotica - Istorija

Godine 2019., Veterinarski Zavod Subotica postao je 100% vlasništvo španske veterinarske farmaceutske kompanije Labiana Life Sciences S.A. Predvođen kompanijom Labiana, Veterinarski Zavod Subotica danas kombinuje tradiciju i stručnost kako bi se pozicionirao na međunarodnom tržištu veterinarskih bioloških i farmaceutskih proizvoda, dodataka ishrani, dermokozmetičkih proizvoda i biocida. Danas, Veterinarski Zavod Subotica stavlja 100 godina iskustva na raspolaganje novim i zahtevnim tržištima.