Bioloska proizvodnja

Usluge

Proizvodni pogoni

Veterinarski zavod Subotica poseduje 2 proizvodna kompleksa (jedan u Subotici i jedan u Srpskoj Crnji) sa 7 proizvodnih pogona za proizvodnju sopstvenih proizvoda kao i uslužnu proizvodnju.

000

Proizvodna kompleksa

000

Proizvodnih pogona

Kompleks u Subotici

Proizvodni kompleks u Subotici je lociran na severu Srbije u blizini granice sa Mađraskom na A1 Auto-putu (E75 evropska ruta), 180 km od međunardonog aerodroma u beogradu i 200 km od međunardonog aerodorma u Budimpešti.

Naš proizvodni kompleks u Subotici obuhvata 6 proizvodnih pogona i svaki od njih je opremljen namenskim stalno kontrolisanim objektima i opremom. Svaki od ovih proizvodnih pogona specifično je dizajniran za proizvodnju, punjenje, pakovanje i skladištenje različitih farmaceutskih formi bioloških i farmaceutskih proizvoda.

Proizvodni pogon Veterinarski Zavod Subotica
Proizvodni pogon Veterinarski Zavod Subotica
 1. Pogon za proizvodnju tečnih farmaceutskih formi

  Objekat je EU-GMP sertifikovan i prostire se na površini od 717,06 m2 i raspolaže odgovarajućom energetskom infrastrukturom. Odobreni protizvodni postupci obuhvataju proizvodnju:

  • Injekcionih rastvora (aseptično procesuiranih i/ili terminalno sterilisanih)
  • Infuzionih rastvora (terminlno sterilisanih)
  • Nesterilnih oralnih rastvora

 2. Pogon za proizvodnju bakterijskih vakcina

  Objekat za proizvodnju inaktivisanih bakterijskih vakcina je EU-GMP sertifikovan i prostire se na površini od 1315,74 m2.

  Proizvodni prostor po izvedbi, klasi čistoće i klimatizaciji, u potpunosti odgovara smernicama EU GMP (Aneks 1 Proizvodnja sterilnih lekova i Aneks 5 Proizvodnja imunoloških lekova za upotrebu u veterini) i WHO smernicama vezanim za biološku bezbednost. Odobreni protizvodni postupci obuhvataju proizvodnju

  • Inaktivisanih bakterijskih vakcina
  • Seruma
  • Dijagnostičkih sredstava
 3. Pogon za proizvodnju virusnih vakcina

  Objekat za proizvodnju virusnih vakcina je GMP sertifikovan sa površinom objekta od 889,87 m2. Kultivacija virusa se u našem pogonu obavlja na dva osnovna načina:

  • na embrioniranim jajima
  • na kulturama tkiva i ćelijskim linijama

  Odobreni protizvodni postupci obuhvataju proizvodnju:

  • Živih virusinh vakcina
  • Inaktivisanih (mrtvih) virsunih vakcina

  u formi:

  • liofilizata
  • rastvora za injekciju
  • emulzija za injekciju
  • suspenzija za injekciju

 4. Pogon za proizvodnju biocida

  Naš pogon za proizvodnju biocida sastoji se iz tri fizički odvojena objekta ukupne površine od 1760 m2. Postupak i tehnologija proizvodnje u objektima razlikuju se zavisno od vrste biocidnih proizvoda i njihovog agregatnog stanja. Proizvodni postupci obuhvataju proizvodnju:

  • Tečnih dezinfekcionih sredstava
  • Tečnih insekticida
  • Insekticida i rodenticida u čvrstoj formi

 5. Pogon za proizvodnju dermo-kozmetičkih proizvoda

  Pogon za proizvodnju dermo-kozmetičkih proizvoda prostire se na površini od 205 m2 i raspolaže odgovarajućom sopstvenom infrastrukturom dok su proizvodni i skladišni prostor usklađeni sa nacionalnim propisima predviđenim za proizvodnju ove vrste proizvoda. Proizvodnja obuhvata preparate u obliku:

  • Masti
  • Krema
  • Gelova

 6. Pogon za pakovanje dijetetskih dodataka i vitaminsko-mineralnih predsmeša

  U ovom pogonu vršimo pakovanje i skladištenja dijetetskih dodataka i vitaminsko-mineralnih predsmeša za životinje. Pogon je uređen prema HACCP sistemu koji kao preventivni sistem osigurava bezbednost hrane u svakom koraku procesa proizvodnje.

  Proizvodni prostor po izvedbi omogućava prijem polaznog materijala, razmeravanje dijetetskih dodataka i vitaminsko-mineralnih predsemša, punjenje primarne i sekundarne ambalaže i skladištenje gotovog proizvoda.

  Pogon je upisan pod brojem αRS37643 u registar odobrenih objekata za obavljanje delatnosti pakovanja i skladištenja hrane za životinje od strane nadležnog Ministarstva.

 7. Proizvodni pogon Veterinarski Zavod Subotica
  Proizvodni pogon Veterinarski Zavod Subotica
  Kompleks u Srpskoj Crnji
 8. Pogon za proizvodnju čvrstih farmaceutskih formi

  Srpska Crnja je mesto geografski locirano 110 km jugoistočno od Subotice, neposredno uz granicu sa Rumunijom. Mesto je udaljeno 100 km od Novog Sada i 140 km od međunardonog aerodroma u Beogradu. Fabrika se prostire na zemljištu površine oko 3 ha od čega je trenutno pod industrijskim objektima 2.069,0 m².

  Proizvodni objekat je EU-GMP sertifikovan i u osnovi ima površinu 1.560,0 m². Izgrađen je 1990. godine. Proizvodnja se odvija u dve proizvodne linije:

  • Proizvodna linija za proizvodnju čvrstih farmaceutskih formi procesom suve granulacije
  • Proizvodna linija za proizvodnju čvrstih farmaceutskih formi procesom vlažne granulacije