Vesti

Veterinarski zavod ponosno proslavlja vek uspešnog poslovanja 1921-2021

Veterinarski zavod Subotica, vodeća kompanija za proizvodnju veterinarskih proizvoda u Srbiji koja je takođe referenca širom Balkanskog poluostrva, slavi 100 godina uspešnog poslovanja. Kompanija datira od 1921. godine kao državno preduzeće pod nazivom „Patria“, „Institut za proizvodnju seruma Beograd - Subotica“. Iste godine započela je proizvodnja veterinarskih bioloških sredstava za prevenciju zaraznih bolesti kod životinja.

Veterinarski zavod Subotica je 2019. godine 100% prešao u vlasništvo veterinarsko farmaceutske kompanije Labiana Life Sciences S.A.U. Pod rukovodstvom Labiane, Veterinarski zavod Subotica danas kombinuje tradiciju i stručnost da bi se pozicionirao kao novi međunarodni igrač na polju veterinarskih bioloških proizvoda, a zatim slede farmaceutski proizvodi, dijetetski suplementi, dermo-kozmetički proizvodi i biocidi. Danas Veterinarski zavod Subotica pruža 100 godina iskustva veterinarskom sektoru na sve zahtevnijim međunarodnim tržištima u polju zdravlja životinja.

U svojoj stogodišnjici Veterinarski zavod Subotica ponovo potvrđuje svoju posvećenost i ambiciju da bude inovativna, efikasna i održiva kompanija, koja ima duboku odlučnost da prihvati izazove 21. veka.